Bra att veta inför din resa

Reseförsäkring
Kontakta ditt hemförsäkringsbolag angående omfattningen av din försäkring. De flesta försäkringsbolag har reseförsäkring inkluderad i hemförsäkringen, men du kan behöva komplettera den till viss del. Glöm inte att notera försäkringsnumret och ta med det på resan – det underlättar vid hantering av eventuell skade-/olycksanmälan.

Avbeställningskostnader
Se fliken avbeställning.

Avbeställningsskydd
Vi rekommenderar att ni tar det via er hemförsäkring eller betalar ni med VISA/Mastercard eller via er internetbank ingår försäkringar och avbeställningsskydd. Läkarintyg krävs.

Anmälan och betalning
Anmälningsavgift 500:-/1000:- betalas inom 10 dagar efter anmälan. Anmälningsavgiften dras ifrån slutlikviden. Slutlikvid erläggs senast 15 dagar före avresa.

Allmänna resevillkor
Här ovan (samt på sidan 31 i vår katalog) finns de allmänna villkoren för paketresor. Vi ber dig ta del av dessa i samband med bokning.

Inkvartering
Inkvartering sker i dubbelrum och tvåbäddshytt ombord på färjor. Resenärer, som beställer del i dubbelrum, debiteras enkelrumstillägg om inte rumskamrat kan ordnas.

Särskilda önskemål
Har du särskilda önskemål om specialkost – om du är allergisk, vegetarian eller diabetiker, ber vi dig uppge detta vid bokningen så försöker vi, så långt det är möjligt, att tillgodose önskemålen. Detsamma gäller vid eventuellt handikapp.

Prisreservation
Vi reserverar oss för eventuella bränsle- och valutahöjningar. OBS! Vi reserverar oss mot mindre avvikelser i dag-för-dag-programmet.

Pass
Kontrollera att det är giltigt under hela restiden. För resor till kontinenten skall du fortfarande ha med dig passet.

Mediciner
Om du använder mediciner – glöm inte att ta med så det täcker behovet för hela tiden du är borta. Förvara ev. mediciner lättåtkomligt i ett handbagage. Ta gärna med dig en kopia av receptet också.

Sjuk utomlands
Om du ska resa inom Europa ska du ha med dig ett europeiskt sjukförsäkringskort (EU-kort). Se lista nedan över vilka länder det gäller. Även barn måste ha ett EU-kort. Kortet ger dig rätt till nödvändig vård på allmäna sjukvårdsinrättningar och du betalar samma patientavgifter som landets egna invånare. Beställ Försäkringskassans EU-kort i god tid, leveranstiden kan vara upp till tio arbetsdagar. Beställ på www.forsakringskassan.se eller på 0771-524 524. Kortet är giltigt i följande länder:
Norge, Danmark, Finland, Island, Estland, Lettland, Litauen, Storbritannien, Irland, Tyskland, Polen, Belgien, Nederländerna, Luxenburg, Frankrike, Schweiz, Österrike, Liechtenstein, Italien, Grekland, Spanien, Portugal, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Cypern, Malta, Bulgarien, Rumänien.
(info uppdaterad 2012-06-11)

Valuta
Växla till aktuell valuta på hemmaplan innan avresa. Har du betalkort anslutet till ditt konto kan du ta ut kontanter i automat även utomlands.

Resegaranti
Vi ställer lagstadgad resegaranti till kammarkollegiet till skydd för våra resenärers depositioner.

NYHET! Höstens Slow Cruise med Cinderella
NYHET! Nytt datum!
NYHET! Östersjökryss 2021
NYHET! Teater 2021
INFORMATION CORONA