Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig
Lind Tour AB
Org 556772-1070
Byvägen 17
913 42 OBBOLA
E:post info@lindtour.se

Lind Tour AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter vi samlar in från dig. Vi utför all behandling av personuppgifter i enlighet med EUs integritetslagstiftning GDPR (General Data Protection Regulation) som började gälla den 25 maj 2018.

När samlar vi in personuppgifter?
Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du bokar en resa med oss, prenumererar på vårt nyhetsbrev och vid offertförfrågningar.

Vilka uppgifter behandlar vi om dig?
De personuppgifter Lind Tour AB samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför bokningar och köp är i huvudsak:
• Identifieringsuppgifter, såsom namn, födelsetid och kön
• Kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer och e-postadress
• Nationalitetsuppgifter, såsom hemland och nationalitet
• Betalningsuppgifter
• Reseuppgifter och handlingar i anknytning till dem, såsom uppgifter om bokningar och resor
• Övriga uppgifter så som passnummer samt info om hälsotillstånd och specialdiet.
Personuppgifter du lämnar avseende andra individer
När en annan person använder dina personuppgifter för att genomföra en bokning eller för att kontakta oss avseende ett ärende där du är involverad använder vi de personuppgifter denna person lämnar om dig.
När du lämnar personuppgifter om andra personer måste du vara säker på att dessa personer samtycker till det och att du har tillåtelse att lämna uppgifterna.

För vilka ändamål behandlar vi uppgifter om dig?
Lind Tour AB behandlar huvudsakligen uppgifter som rör dig i syfte att:
• Fullgöra våra förpliktelser gentemot kunder, som till exempel resebokning och fakturering
• Möjliggöra allmän kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter
• Skicka viktig information i anslutning till resor, så som information om förändringar per post,
e-post, SMS eller per telefon
• Skicka nyhetsbrev
Du kan när som helst avregistrera dig från marknadsföring genom att kontakta oss eller genom att följa instruktion i eventuella utskick t.es nyhetsbrev via e-post.

Grunderna för behandlingen av personuppgifter
Vi behöver behandla dina personuppgifter för att hantera din bokning, tillhandahålla dig de produkter eller tjänster som du önskar köpa.

Hur länge bevarar vi uppgifter om dig?
Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen ovan. Normalt lagrar vi personuppgifter i 4 år från det att senaste resan genomförts eller från det att du haft kontakt med oss i övrigt (för t.ex. en offert). Om du anmält dig till att få nyhetsbrev och erbjudanden från oss sparar vi dina uppgifter tills vidare. Du kan när som helst kontakta oss på adress enligt ovan fär att avanmäla dig och få alla dina uppgifter borttagna.
I vissa fall kan vi behöva lagra uppgifter under längre tid när det krävs av lag (t ex bokföringslag) eller vid t ex reklamation.

Vilka som kan komma att behandla personuppgifterna
Dina personuppgifter behandlas av vår personal samt av våra samarbetspartners för systemtjänster och administrativa tjänster med vilka vi har avtal om skydd av personuppgifter, personuppgiftsbiträdesavtal.
Dina personuppgifter kan även komma att behandlas inom resebranschen, t ex av flygbolag, bussbolag, hotell och lokala samarbetspartners på resmålet. Endast nödvändig information lämnas vid varje sådant tillfälle.
Behandling av personuppgifter i länder utanför EU och EES
Beroende på var ditt resmål är beläget och vilka samarbetspartners som används kan dina personuppgifter komma att behandlas utanför EU och EES. Även om slutmålet för en resa är inom EU / EES kan t ex transportbolag och hotell vara baserade utanför EU / EES. Endast den information som behövs för genomförande av resan och andra tjänster lämnas till samarbetspartners.
Genom att lämna dina personuppgifter till oss samtycker du till att vi behandlar personuppgifter utanför EU och EES och är medveten om att lagstiftning för skydd av personuppgifter kan vara lägre än inom EU och EES.

Dina rättigheter till uppgifter om dig.
Du har rätten att, när som helst, återkalla ditt samtycke till att vi behandlar de uppgifter som du har lämnat till oss.
Detta innebär att du också kan begära rättning eller radering av dina personuppgifter. En sådan begäran görs skriftligen till oss. Dina uppgifter kommer då att vara korrigerade eller raderade inom en månads tid. Om du har en aktuell resa som inte är genomförd eller avslutad, eller har en pågående reklamation eller liknande kommer uppgifterna raderas inom en månad efter detta slutförts.
Du kan även kontakta oss med begäran om att få tillgång till den registrerade information som vi har om dig, vilket vi kommer att lämna inom en månad.

Vill du veta mer om Dataskyddsförordningen (GDPR)?
På datainspektionens webbplats, datainspektionen.se, finns mer information om dataskyddsförordningen (GDPR).

 

 

 

 

Vaccinationsbevis!
Hämta ditt vaccinationsbevis här!
Boka & res tryggt!
Boka & res tryggt
Resebyrån flyttar hem
Busstransportör
Coronaviruset